Advice

 

Poniżej przedstawiam projekty rozwojowe, realizowane osobiście przez Annę Michalską właścicielkę Psyche&Soma&Polis Firma Szkoleniowo - Doradcza.

Dodatkowo, w okresie 11.2005 - 07.2011 byłam zatrudniona na stanowisku streetworkera - pracownika terenowego pracującego z osobami bezdomnymi w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zapraszam do kontaktu przez zakładkę Kontakt celem uzyskania dokładnego wykazu dotychczas zrealizowanych usług.

 

2016

Instytut Rozwoju Psychoseksualnego - uczniowie - Warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej 2016/2017 - AKTUALNIE REALIZOWANY

Akademia Twórczego Trenera - szkolenia dla trenerów, coachów - Projektowanie ćwiczeń szkoleniowych - AKTUALNIE REALIZOWANY

Realizacja programu mentoringowego w ramach projektu Streetworking wśród osób bezdomnych na terenie Miasta Poznania - AKTUALNIE REALIZOWANY

Realizacja coachingów - osoby indywidualne - AKTUALNIE REALIZOWANY

Instytut Rozwoju Psychoseksualnego - uczniowie - Warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej 2015/2016 - ZAKOŃCZONY

 

2015

 

Instytut Rozwoju Psychoseksualnego - uczniowie - Warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej

Nowa Perspektywa - warsztaty dla nauczycieli - Antydopalaczowa profilaktyka narkotykowa

MERITUM - warsztaty dla uczniów - Antydopalaczowa profilaktyka narkotykowa

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju - warsztaty dla nauczycieli - Praca z uczniem zdolnym

Solid Consulting - warsztaty dla uczniów - Doradztwo zawodowe

Mentorzy Rozwoju - warsztaty dla nauczycieli - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

 

2014

 

Solid Consulting - uczniowie - Doradztwo zawodowe

Akademia Kształcenia Zawodowego - pracownicy socjalni - Streetworking - forma pracy z osobami bezdomnymi

Romaniszyn - pracownicy socjalni - Formy pracy z dzieckiem i rodziną

ProsperaConsulting - kadra kierownicza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Budowanie relacji w zespole i sposoby zwiększania jego efektywności

Solid Consulting - nauczyciele - Techniki uczenia się i metody motywujące

Solid Consulting - nauczyciele - Ewaluacja wewnętrzna

Solid Consulting - nauczyciele - Techniki uczenia się

Solid Consulting - nauczyciele - Współpraca z rodzicami

Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA - pracownicy socjalni, pracownicy NGO - Standard Streetworkingu

Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA - pracownicy socjalni, pracownicy NGO - Streetworking w środowisku osób bezdomnych według modelu GSWB

Caritas Diecezji Kieleckiej - pracownicy socjalni, pracownicy NGO - Streetworking w środowisku osób bezdomnych według modelu GSWB

 

2013

Zakład Karny Gdańsk Przeróbka - osadzeni - Zajęcia aktywizacyjne, doradztwo zawodowe, profilaktyka uzależnień

GOPS Szemud - beneficjenci GOPS - Doradztwo zawodowe

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gniew - uczniowie - Zajęcia indywidualne – coaching i wypracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gniew - uczniowie - Zajęcia warsztatowe - doradztwo zawodowe

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gniew - uczniowie - Zajęcia warsztatowe - komunikacja interpersonalna

GOPS Łęczyce - beneficjenci GOPS - Warsztaty z zakresu ograniczenia poziomu agresji i stresu

GOPS Gniewino - beneficjenci - Zajęcia aktywizacyjne, wzmacnianie własnej samooceny, Indywidualne Programy Działania

Zakład Karny w Sztumie - osadzeni - Aktywizacja zawodowa osób osadzonych w Zakładzie Karnym

GOPS Luzino - beneficjenci GOPS - Aktywne poszukiwanie pracy

GOPS Cedry Wielkie - beneficjenci GOPS - Wyjazd środowiskowy

 

2012

 

GOPS Szemud - beneficjenci GOPS - Warsztaty psychologiczne

GOPS Szemud - beneficjenci GOPS - Warsztaty z doradztwa zawodowego

OPS Praga Południe m st. Warszawa - pracownicy OPS, streetworkerzy, wolontariusze - Streetworking wśród osób bezdomnych

MOPR Gdańsk - beneficjenci MOPR - Realizacja warsztatów w ramach projektu MOPS Gdańsk Systematycznie do celu: Trening Umiejętności Społecznych i Zawodowych, Trening Umiejętności Zawodowych, Trening Umiejętności Wychowawczych, Grupa Wsparcia, Trening Umiejętności Społecznych w Praktyce

MOPR Gdańsk - beneficjenci MOPR - Przeprowadzenie diagnozy społecznej i zawodowej z beneficjentami / klientami MOPS pod kątem ich społecznego funkcjonowania, mającej na celu rekrutację ich do tematycznych grup szkoleniowych,

 

2011

 

ROPS Poznań - pracownicy OPS, pracownicy NGO - Streetworking jako nowa forma pracy socjalnej

BARKA - pracownicy OPS, pracownicy NGO - Streetworking w środowisku osób bezdomnych

BARKA - pracownicy OPS, pracownicy NGO - Streetworking w środowisku osób bezdomnych

PFWB - pracownicy OPS, pracownicy NGO - Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Urząd Marszałkowski - nauczyciele - Komunikacja intra i interpersonalna

Fundacja Spe Salvi - pracownicy NGO - Streetworker w środowisku lokalnym

Samsara - nauczyciele - Techniki uczenia się

Samsara - nauczyciele - Komunikacja interpersonalna w relacji z uczniem

 

2010

 

ROPS Poznań - pracownicy OPS i pracownicy NGO - Streetworking jako nowa forma pracy socjalnej

PFWB - pracownicy OPS pracownicy NGO wolontariusze - Innowacyjne metody pracy z osobami bezdomnymi

TPBA koło Gdańsk - wdrożenie nowych pracowników - Szkolenie mające na celu wdrożenie nowych pracowników do metody streetworkingu - mentoring

 

2009

 

Pomorski Dom Nadziei - uczniowie - Zajęcia HIV/AIDS dla III klas gimnazjum

 

2008

 

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie - pracownicy NGO - Gdańskie doświadczenia w pracy metodą streetworkingu z osobami bezdomnymi metodą streetworkingu

TPBA koło Gdańskie - pracownicy socjalni, pracownicy NGO, wolontariusze - Jesienna Szkoła Streetworkingu, edycja III-V

 

2007

 

TPBA koło Gdańskie - pracownicy socjalni, pracownicy NGO, wolontariusze - Streetworking - nowoczesna metoda przeciwdziałania bezdomności, edycja I-II

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności i Pomocy "Ławka" - pracownicy NGO, wolontariusze - Pomorskie doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi metodą streetworkingu wypracowane w ramach Agendy Bezdomności

TPBA koło Gdańskie - pracownicy socjalni, pracownicy NGO, wolontariusze - Jesienna Szkoła Streetworkingu, edycja I-II

 

 

 

adzwoń

+48 508 083 058

 

Napisz

ann.mich@vp.pl

 

Strona główna

Portfolio - doświadczenie zawodowe

Created in WebWave CMS